Číma odpady s.r.o. Beton doprava a dodejDoprava betonu

Něco málo o betonu

Jak vznikne beton?

Beton vzniká chemickým procesem (krystalizací) v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí, na množství betonu, jeho kvalitě. Čím je tepleji a menší množství, tím rychleji beton „zraje". Proces se dá pouze urychlit (urychlovačem) nikoliv zpomalit nebo dokonce zastavit. Beton tedy nevznikne tím, že se odpaří voda.

Kdy je beton „zralý"?

Beton vyráběný dle ČSN má standardně zralost po 28 dnech od položení. Zdání, že je beton již tvrdý nás nesmí přesvědčit, že beton již nepracuje. Zde je spěch na závadu. Betony B30 a vyšší krystalizují standardně 90 dní. Delší doba zrání znamená vyšší pevnost betonu.

„Domácí" výroba betonu

Beton míchaný doma je vhodný na drobnější opravy či stavby, které nejsou zvláště namáhány. Používá se kamenivo frakce 0-4 (písek malťák) pro jemnější zatažení povrchu nebo 0-8 (písek betoňák) pro běžné betony. Písek lze částečně nahradit drtí do maximální hodnoty 8/16. Nahradit lze maximálně 1/3 písku. Větší frakce drtě 11/22 lze použít např. do pevnostních, základových a do drenážních betonů
Nevýhody „domácího" betonu : písek používaný do betonu (0-4 0-8) obsahuje i prachové částice a pokud se přidá do betonu více vody než odpovídá normě dochází průběhu let k drolení betonu. Proto jednoznačně nelze doporučit vyrábět doma betony vystavené povětrnostním podmínkám. Další nevýhodou je i nestejnoměrná probarvenost betonu.

Beton z betonárky

Betonárky používají kvalitnější písek (praný), který neobsahuje prachové částice. Jedná se o frakci do 4mm. Standardně je lze doplnit o drť (štěrk) frakce 8-16 či 4-8. Beton je dodáván se zárukou a výrobce dokonce garantuje životnost minimálně 50 let při nezměněných parametrech.

Písek z betonárky?

Pokud chcete i nadále dělat beton po domácku nabízíme vám i dovoz a dodej písku z betonárky. Cena je sice trochu vyšší než „obyčejný" písek, ale dosáhnete lepších výsledků. Písek je nevhodné použít na omítky a jednoznačně ne na štuky – je totiž ostrý a „hladový" – je nutno použít více vápna.

Železobeton

Beton ve větších plochách má snahu, stejně jako každá pevná látka, měnit svůj objem v závislosti na teplotě. Vzhledem ke křehkosti betonu se do betonu vkládá armovací síť. Na trhu jsou k mání sítě různých rozměrů drátů i ok sítě. Při betonování platí pravidlo, že nad sítí musí být vrstva minimálně 3 cm, výjimku tvoří betony, které jsou trvale suché. Zde je možno mít tuto vrstvu tenkou pouze 1 cm. Sítě vám samozřejmě dodáme spolu s vaším betonem až do domu.

Naše společnost zajistí dopravu a dodej betonu především betonárky firmy Cemex. Beton dopravíme v Liberci a blízkém okolí. Na přání zákazníka lze dopravit beton i z jiné betonárky.

 

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ