Číma odpady s.r.o. Pojmy Fekální vůz

Fekální vůz

Fekální vůz (lidově také nazývaný fekál nebo "hovnocuc") je vlastně masivní verze vysavače, který běžně používáte na úklid v domácnosti. Stejně jako vysavač funguje i fekální vůz na principu vytvoření podtlaku – pneumatickém sání.

Vysavač v domácnosti vysává pomocí elektrického motoru, který pohání rotační vakuové čerpadlo. Tím může dojít k vysávání nečistot a jejich zachycení v nádobě uvnitř vysavače.

Fekální vůz jako velký vysavač

Fekální vůz funguje na úplně stejných principech, jen ve větším měřítku. Místo nádobky na prach a nečistoty má fekální vůz na podvozku namontovanou cisternu o různém objemu. Namísto prachu a nečistot z koberce vysává fekální vůz fekálie, splašky nebo odpadní vody ze septiků či , žump či domovních čistíren.

I fekální vůz funguje podobně jako vysavač na principu vakua. Vakuum se v cisterně vytvoří pomocí vývěvy, poháněné z pomocného pohonu umístěného na podvozku fekálního vozu.

Fekální vůz vysaje cihly i kameny

U vysavače je nasávací hadice o délce kolem dvou metrů. Fekální vůz je mnohem výkonnější. Vysává až z hloubky sedm výškových metrů.

Pokud je ale třeba ještě větší výkon, než jaký poskytne běžný fekální vůz, použije se na vytvoření vakua dmychadlo. Dmychadla najdete nasazená například u sacích bagrů, kdy je třeba nasát různé těžké kaly, hlínu či písek .

Moderní fekální vozy jsou tak silné, že mohou nasát téměř každý typ kapaliny, včetně kejdy, kalu i pevných nečistot v odpadní vodě, jako je cihla nebo kámen. Jediným limitem fekálního vozu je průměr sacího potrubí.

Cesta do čistírny odpadních vod

Veškeré fekálie i pevné látky, které fekální vůz vysaje, jsou dočasně uložené v nádrži fekálního vozu. Když nádrž dosáhne plné kapacity, obsah je transportován do správného zpracovatelského zařízení.  Tím většinou bývá čistírna odpadních vod, kde jsou fekálie dále zpracovávány tak, aby neškodily životnímu prostředí.

Vakuové čerpadlo může být použito na zpětný chod. Obsah je pak přes sací potrubí vytlačen ven.

Od ručního čištění žumpy po plnou mechanizaci

Kanalizace, žumpy a septiky existovaly mnohem dříve, než fekální vozy. A tím i nutnost udržovat je v provozuschopném stavu. Za dob bez mechanizace jedině ručně. Taková práce s sebou nesla velká zdravotní rizika.

Jako většina mechanických zařízení i fekální vůz prošel vývojem od surové myšlenky do moderního a vysoce technického zařízení.

První vakuovou pumpu vyvinul Otto von Guericke v roce 1654 v Německu. Guericke zjistil, že tím, že pomocí vakuové pumpy odsaje vzduch z uzavřeného prostoru, vytvoří velké množství energie. Připravil jednoduchý experiment. Spojil dvě železné polokoule k sobě tím, že mezi nimi odčerpal vzduch. Ani osm párů koní je pak od sebe neoddělilo. Když ale Guericke otočil kohoutkem a pustil mezi tyto dvě polokoule vzduch, šly oddělit velmi snadno.

V roce 1855 posunul vakuovou pumpu na novou úroveň další Němec - Heinrich Geissler. Jeho skleněné baňky s odčerpaným vzduchem (vakuem) daly vzniknout neonovým světlům.

Velký sací výkon díky moderní technice

Sací výkon vakuových pump německých fyziků nelze srovnávat se sacím výkonem generovaným dnešními moderními vakuovými pumpami.

Moderní fekální vozy jsou schopné vytvářet silný sací výkon v důsledku vývoje rotační lopatkové vakuové pumpy. Lopatky se v pumpě rychle otáčejí v uzavřeném prostoru, vtahují vzduch do vstupního otvoru a vyhání ho druhou stranou ven. Tím se vytváří podtlak.

Moderní aplikace vakuových pump na fekálním voze

Vakuovým čerpadlem vybavená vozidla jsou široce používána. Potkáte je při čištění ulic ve městech, i jako fekální vozy při čištění kanalizačních systémů a septiků.

I když jsou fekální vozy převážně spojovány s použitím ve spojení se špinavými pracovními místy, jsou také schopné manipulace s těkavými nebo dokonce toxickými materiály.

Jedná se také o zařízení, která používají ropné společnosti. Zejména pro čištění skladovacích nádrží a ropných skvrn. Dokonce hrají důležitou roli při vrtné těžbě zemního plynu a tvorbě vrtů. Jejich hlavní úlohou v této funkci je odstranit bláto, které při vrtání vzniká. Nasazují se zde zejména sací bagry.

V komerčním letectví se fekální vozy používají ke sběru odpadu z toalet letadel.

I přes svou ošklivou pověst jsou fekální vozy jedním z nejsložitějších typů moderních zařízení, která jsou dnes k dispozici. Fekální vozy umožňují a usnadňují práci při údržbě kanalizačních systémů a pomáhají chránit naše zdraví.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ