Číma odpady s.r.o. Hydroosev

Hydroosev, setí trávy

Založení trávníků hydroosevem dle požadavků zákazníka. Moderní způsob založení trávníků se vyznačuje nejen svou ekonomickou výhodností, ale i jednoduchou, rychlou a efektivní aplikací, rovnoměrností pokrytí ploch, omezením půdní eroze, možností ovlivnění rychlosti klíčivosti rostlin atd. 
Hydroosev přispívá také k rychlosti obnovy krajinného rázu (např. povrchové doly a rekultivace), je možné jej využít pro eliminaci prašnosti, stabilizaci svahů (např. lyžařské svahy), pro protipovodňové valy, pro golfová hřiště, pro solární elektrárny, úpravy ploch po výstavbě komunikačních staveb (např. okolí dálničních a železničních komunikací) a v neposlední řadě i pro dokončovací úpravy v okolí staveb hypermarketů atd. 
Použití hydroosevu
• Zatravnění dopravních cest - dálnic, silnic a železničních koridorů
• Trávníky průmyslových a firemních areálů, parků, sportovišť
• Omezení půdní eroze, stabilizace svahů
• Protipašnost staveb, skládek a popílkovišť
• Protipovodňová opatření, zatravnění valů a hrází v blízkosti vodních ploch
• Revitalizace krajiny a biologické rekultivace
Cena za hydroosev je stanovena dle rozsahu zakázky, účelu a posouzení místních podmínek.
 
Setí trávy osev trava
 
Seti travy osev

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ