Číma odpady s.r.o. Pojmy Kanál

Kanál

Pojmem kanál nejčastěji označujeme přívod – vpusť do dešťové kanalizace. Kanály jsou ale osazovány také systémy splaškové kanalizace.

Vpusť je krytá poklopem, který je odnímatelný. Tvoří ho deska nebo mříž, která má zabránit pádu někoho nebo něčeho do kanalizační šachty nebo vstupu neoprávněných osob a materiálu do systému kanalizace.

Kryty otvoru kanalizace – kanály - se datují přinejmenším do doby starověkého Říma. Tehdy byly kanalizační mříže vyrobené z kamene.

Kanalizační vstupy dešťové kanalizace

U systému dešťové kanalizace slouží kanál (vpusť) pro odvod povrchových vod. Odvádí tyto odpadní vody do retenčních nádrží. Zde dochází k sedimentaci nerozpustných látek. Voda pak pokračuje zpět do přírody – vypustí se do potoků či řek.

Odvod odpadních vod z povrchu

Kanálová vpusť je navržena tak, aby umožňovala odtok přebytečné dešťové (nebo podzemní) vody z dlážděných nebo asfaltovaných ulic, parkovišť, chodníků a střech. Kanály najdete ale i na dálnicích a silnicích, kde zajišťují bezpečnou dopravu i za silného deště.

Pod vpustí je betonový hrnec, ve kterém se shromažďuje voda, která je pak vedena řadou trubek do hlavní kanalizační sítě. Někdy se tyto trubky a kanály mohou ucpat zeminou, suchým listí a odpadky, které pak brání volnému průtoku vody do hlavní stoky. Je pak nutné kanalizaci vyčistit.

Existují dva hlavní typy kanálů dešťové kanalizace. Dělí se podle vstupů: boční vstup a vrchní vstup. Boční vstupy se nachází v těsné blízkosti chodníku a jsou většinou zapuštěné do obrubníku. Kanály s vrchním vstupem jsou osazovány do plochy vozovky.

Mříže a mřížky kanálů – past na klíče od vozu i cyklisty

Vstup kanálu bývá osazen mříží nebo mřížkou, aby se lidé, vozidla, velké objekty nebo nečistoty z povrchu nedostávaly do kanalizace. Roštové tyče jsou od sebe vzdáleny tak, aby nebránily proudu vody. Proto může v kanálu skončit mnoho usazenin. Do kanálu také může propadnout mnoho malých předmětů.

Murphyho zákon definuje v souvislosti s kanály Zákon Černé díry: „Klíče od vozu ti s nejvyšší pravděpodobností upadnou ve chvíli, když stojíš na mříži od kanálu.

Příliš velké mezery v roštu kanalizačního vstupu mohou být nebezpečné pro chodce a cyklisty. Rošty s dlouhými úzkými otvory orientovanými paralelně k provozu jsou zvláště nebezpečné pro cyklisty.

Přední pneumatika jízdního kola totiž může zapadnout mezi mříže a cyklista následně přepadne přes řídítka nebo ztratí kontrolu nad kolem a spadne.

Vpusti dešťové kanalizace v ulicích a na parkovacích plochách musí být také dostatečně pevné, aby unesly váhu vozidel.

Umělohmotnými kanály proti sběračům kovů

V českých městech a vesnicích se také šíří nutnost osazovat kanalizační vpusti mřížkami z umělých hmot nebo kompozitních materiálů. Mohou za to často sociálně slabší obyvatelé, kteří odvážejí kovové (železo, litina) vpusti do výkupen kovů.

Aby pracovníci technických služeb ve městech nemuseli neustále ojíždět ulice a vzniklé nebezpečné díry v ulicích osazovat novými rošty, nahrazují kovové rošty za umělohmotné. Ty sice mají kratší životnost, ale aspoň přes noc nemizí.

Umělohmotné nebo kompozitní poklopy kanalizace jsou také méně kluzké a elektricky nevodivé.

Vpusti splaškové kanalizace

U systému splaškové kanalizace slouží kanál jako vhodné místo k případnému přístupu na čištění kanalizace.

Váha zajistí větší bezpečnost

Poklopy splaškové kanalizace jsou často vyrobeny z litiny, betonu nebo kombinací obou. To z nich dělá levný, silný a těžký kryt vpusti (obvykle o hmotnosti vyšší než 50 kg). Hmotnost ztěžuje neoprávněným osobám, které nemají vhodné nástroje k jejich odstranění.

Kryty kanálů obvykle mívají otvory, do kterých se vsune speciální hák určený k manipulaci s poklopem. Háky mají pracovníci provádějící čištění kanalizace.

Kanály jako objekt sběratelského zájmu

Rozmanitost poklopů splaškové kanalizace je předmětem zájmu sběratelů z celého světa, kteří si je fotí a vytváří si sběratelské sbírky.

Proč je poklop kanálu kulatý

Kulatý poklop nemůže propadnout kruhovým otvorem. Na rozdíl od čtvercového, pokud by byl vložen do otvoru diagonálně. Trojúhelník (bývají v USA) nebo jinak zakřivený poklop by také sloužil tomuto účelu, ale kulaté kryty jsou mnohem jednodušší na výrobu.)

Kulaté jsou i šachty a trubky, protože je pak nesmáčkne tlak zeminy. Kulatý poklop lze snadněji odvalit na stranu v případě nutnosti vstupu do kanalizační šachty.

Šroubovací kanály a smrtící bludné proudy

Kvůli obavám z neoprávněného přístupu k podzemním prostorám mohou být kanalizační poklopy uzamčeny, nebo dokonce dočasně bodově svařované. Ve Francii slouží jako zámek celý poklop – celý se do otvoru vpusti zašroubuje.

V městských oblastech může být problém s bludnými proudy. V roce 2004 zabil bludný proud muže na procházce se psem v New Yorku. Stačilo, že šlápnul na kovový poklop kanálu.

Létající kanály

Vzhledem k aerodynamickému designu poklopů mohou některá moderní závodní auta vytvořit dostatečný podtlak, aby poklop kanálu zvedla.

Při závodech na městských ulicích se proto musí poklopy přivařit nebo uzamknout, aby se zabránilo zranění nebo poškození závodních aut.

V roce 1990 zvednul poklop během závodu vůz Porsche 962. Stalo se to v průběhu závodu skupiny C World Sportscar mistrovství na Circuit Gilles Villeneuve (nacházející se ve veřejném parku v Montrealu). Vytažený poklop způsobil, že závodní auto začalo hořet. Závod pak byl předčasně ukončen.

Kanály poslouží i navigaci robotů

Robotika přišla v roce 2011 s návrhem, že by roboti mohli zkoumat tvary konkrétních poklopů a použít je k výpočtu jejich geografické polohy. Ověřili by si tak data z GPS.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ