Číma odpady s.r.o. KontejneryČistá stavební suť3 m3 kontejner - čistá stavební suť

3 m3 kontejner - čistá stavební suť

Kontejner o objemu 3m3 rozměry 3,6x2x0,45ms max. celkovou nosností 3,5tuny. Tento kontejner je vhodný na čistou stavební suť, pro snadnou nakládku má otvírací vrata.

 

Ke stažení

CertifikátyCertifikáty

Kód Poznámka Mj Cena mj DPH (%) Množství / mj
0.00
KS003 Kontejner 3 m3 - likvidace čistá stavební suť max. 3,5 t, doprava Liberec, pronájem do 7 dnů zdarma kont 2 390,00 Kč 21,00
KSD03 Doprava kontejneru mimo Liberec km 27,00 Kč 21,00

Ceny jsou zobrazeny bez DPH

Likvidace sutě - 3 m3 kontejner

Kontejner o objemu 3m3 na čistou stavební suť - informace k objednání

smí být naložen pouze čistým stavebním odpadem o maximální hmotnosti 3,5 tuny.
Pod pojmem čistý stavební odpad se rozumí :

  • cihly, tvárnice
  • beton (bez armatury)
  • keramické výrobky (umyvadlo, wc, obklady ....)
  • asfalt

Do kontejneru se nesmí naložit

  • zákazník se zavazuje, že do kontejneru nenaloží jiný odpad než je výše uveden
  • větší množství odpadu než 3m3

V případě porušení těchto pravidel budou zákazníkovi naúčtovány veškeré náklady navíc a sazba dle skutečně naloženého odpadu.

v Liberci

V případě objednávky kontejneru na místo dodání v Liberci stačí pouze vyplnit kod KS003
V této ceně je již zahrnuta doprava, manipulace s kontejneremrecyklace odpadu, pronájem kontejneru do 3dnů, hlášení o nakládání s odpadem.
V případě pronájmu kontejneru nad 3 dny účtujeme 100,- Kč/den + 20 % DPH. Nebo dohodou.

mimo Liberec

V případě objednávky kontejneru na místo dodání mimo Liberec  je nutno vyplnit navíc kód KSD03, kde uvedete počet ujetých km mimo město Liberec.
Pokud tuto skutečnost neznáte, stačí vyplnit v kolonce množství/MJ pouze 1km.
Ve všech případech bude cena za dopravu mimo Liberec vypočítána dle skutečně ujetých km.

Pomoc při nakládce kontejneru

v případě zájmu o nakládku kontejneru najdete podrobnější informace zde.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ