Číma odpady s.r.o. Likvidace tukového lapolu

Služby pro restaurace, jídelny, kuchyně a masné provozy


Tukový lapol je odpad především z kuchyňských zařízení a potravinářských provozoven. Pro správnou funkci tukového lapače je nutné provádět pravidelnou údržbu s následným odvozem tukových lapolů a vyčištění celého lapače tuků

Zajistíme pravidelnou údržbu

Lapače tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů
Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a zejména na provozních zkušenostech. 
Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku dodán s lapákem tuku

Cena za čištění, odvoz a likvidace tukového lapolu

je smluvní a odvíjí  se především :

Provozy mimo Liberec

máte provoz mimo Liberec. Nezoufejte připojte se k našim spokojeným zázníkům například z Tanvaldu, Turnova, Jablonce nad Nisou, Hrádku nad Nisou, Smržovka, Harrachov, Semily a dalších obcí Libereckého kraje

Havarijní služba na čištění lapolu

Je víkend nebo svátek a máte problém s tukovým lapolem? Držíme služby mimo pracovní dobu na tel. čísle 603 503 967

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ