Číma odpady s.r.o. KontejneryStavební suť s příměsíStavební suť s příměsí

Stavební suť s příměsí

Kontejner objem 3 až 6 m³ na netříděnou stavební suť

 
Kód Poznámka Mj Cena mj DPH (%) Množství / mj
0.00
KNS01 Kontejner - přistavení, doprava v Liberci a manipulace + pronájem do 7 dnů zdarma kont 2 260,00 Kč 21,00
Objednat lze minimálně: 1,00 kont.
Objednat lze pouze násobky 1,00
KNS02 Likvidace směsného demoličního odpadu do 20% příměsi t 760,00 Kč 21,00
KNS03 Likvidace stavební sutě s příměsí cca od 20% do 50% cena za 1tunu t 1 090,00 Kč 21,00
KNS04 Doprava mimo Liberec km 29,00 Kč 21,00

Ceny jsou zobrazeny bez DPH

Kontejner na netříděnou stavební suť

Pod pojmem stavební odpad se rozumí :

  • cihly, tvárnice
  • beton (bez armatury)
  • keramické výrobky (umyvadlo, wc, obklady ....)
  • asfalt

Pod pojmem přibližné množství 20% jiného odpadu se rozumí například :

  • napytlovaná stavební suť
  • malé množství plastových trubek od odpadů
  • zbytky dřeva
  • příměs hlíny
  • stropní rákos
  • apod.

Do kontejneru se nesmí naložit 

zákazník se zavazuje, že do kontejneru nenaloží jiný odpad než je výše uveden
větší množství odpadu než objem kontejneru
V případě, že zákazník naloží jiný odpad než uvedl v objednávce. Budou zákazníkovi naúčtovány skutečné náklady a sazba dle skutečně naloženého odpadu.

Objednání kontejneru v Liberci

V případě objednávky kontejneru na místo dodání v Liberci stačí pouze vyplnit kód KNS01 a zvlte objem kontejneru ve specifikaci. V této ceně je již zahrnuta doprava, manipulace s kontejnerem, pronájem kontejneru do 3dnů, hlášení o nakládání s odpadem. V případě, že není uveden druh odpadu, bude učtovaná cena dle skutečnosti.

Objednání kontejneru mimo Liberec

V případě objednávky kontejneru na místo dodání mimo Liberec je možno vyplnit počet ujetých kilometrů z okraje Liberce. Cestu počítáme vždy z hranic Liberce. Vzhledem k tomu, že kontejner zůstává  zákazníka je nutno počítat 4jízdy.
Pokud ujeté kilometry mimo Liberec neuvedete, nic se neděje. Tato položka je pouze informativní. Kontejner Vám přesto dopravíme na místo kam si objednáte. Dopravu dopočítame dle skutečnosti.

Pomoc při nakládce kontejneru
v případě zájmu o nakládku kontejneru najdete podrobnější informace zde.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ