ŠTĚRK FRAKCE 8 - 16

Tento štěrk se používá díky velmi nízkému masitých částic nejčastěji do drenáží, vsakovacích šachet, podklad pod zpevněné plochy. Štěrk je skladem na na externí deponii proto distribuce štěrku na Liberecku a Jablonecku je velmi rychlá a flexibilní. Štěrk má původ z kamenolomů Smrčí. Tento štěrk lze nahradit štěrkem frakce 11/22

Frakce 8/16 znamená a vyjadřuje hrubost kamenné drti. Čísla frakce se udávána v milimetrech to znamená, že štěrk propadl sítem s oky o velikosti 16 mm nasledně sítem s oky o velikosti 8 mm již nikoliv. Proto toto označení je spodní a horní hranici velikosti kameniva. Kámen o velikosti 16 mm pokud propadne sítem jedná se o nejužší část, proto kámen na délku může být delší než 16 mm

OBJEDNÁVKA

kód:SD81610

rozměr:8-16

mj:t

cena bez DPH:497,00 Kč

DPH:21,00 Kč

cena s DPH:601,37 Kč


ČÍMA odpady s.r.o.