ŠTĚRK FRAKCE 11-22

Tento štěrk se používá díky velmi nízkému masitých částic nejčastěji do drenáží, vsakovacích šachet, podklad pod zpevněné plochy. Štěrk je skladem na na externí deponii proto distribuce štěrku na Liberecku a Jablonecku je velmi rychlá a flexibilní. Štěrk má původ z kamenolomů Smrčí. Tento štěrk lze plnohodně nahradit štěrkem frakce 16/32

Frakce 11/22 znamená a vyjadřuje hrubost kamenné drti. Čísla frakce se udávána v milimetrech to znamená, že štěrk propadl sítem s oky o velikosti 22 mm nasledně sítem s oky o velikosti 11 mm již nikoliv. Proto toto označení je spodní a horní hranici velikosti kameniva. Kámen o velikosti 22mm pokud propadne sítem jedná se o nejužší část, proto kámen na délku může být delší než 22mm

OBJEDNÁVKA

kód:SD112210

rozměr:11-22

mj:t

cena bez DPH:488,00 Kč

DPH:21,00 Kč

cena s DPH:590,48 Kč


Štěrk 11/22 Smrčí Štěrk 11/22 Smrčí
ČÍMA odpady s.r.o.