Číma odpady s.r.o. KontejneryKomunální odpad9 m³ kontejner - domovní odpad

9 m³ kontejner - domovní odpad

Kontejner o rozměru 4,3x2,25x1 m je v vhodný na objemný, komunální, domovní a spalitelný odpad

 
Kód Poznámka Mj Cena mj DPH (%) Množství / mj
0.00
KK009 Kontejner 9 m³ přistavení, doprava v Liberci a manipulace s kontejnerem vč. pronájmu do 7 dnů zdarma kont 1 590,00 Kč 21,00
Objednat lze minimálně: 1,00 kont.
Objednat lze pouze násobky 1,00
KKD09 Doprava kontejneru 9 m³ mimo Liberec km 29,00 Kč 21,00
Objednat lze minimálně: 1,00 km.
Objednat lze pouze násobky 1,00
KKL09 Likvidace domovního odpadu t 2 690,00 Kč 21,00

Ceny jsou zobrazeny bez DPH

Odvoz odpadu kontejner 9m3

Informace k objednání kontejneru


Domovní odpad

 je například : rozložený nábytek, lednice, sporák, koberec, železo, sklo apod.

Bez předchozí domluvy se nesmí do kontejneru nakládat nebezpečný odpad např. barvy, ředidla apod.

Zákazník se zavazuje, že do kontejneru nenaloží jiný odpad než je výše uveden bez předchozího souhlasu provozovatele. Odpad svým objemem nesmí zasahovat mimo profil kontejneru a po zaplachtování bude umožněn bezpečný převoz kontejneru. V případě porušení těchto pravidel budou zákazníkovi naúčtovány veškeré náklady navíc a sazba dle odpadu skutečně naloženého.

Celková cena kontejneru Liberci

  • kód KK009 doprava kontejneru (zahrnuje kompletní dopravu po Liberci, pronájem do 7 dnů) zadejte počet kolik kontejnerů požadujete
  • kód KKL09 likvidaci z přesné váhy odpadu , pokud Vám není známa přesná váha uveďte váhu odhadem. Cena za likvidaci bude upřesněna dle vážního lístku. Pozn:.do kontejneru se průměrně nakládá 1,5 tuny domovního odpadu. 
  • V případě stání kontejneru nad 7 dnů účtujeme pronájem kontejneru 100,- Kč/den. Na datum, místo dodání a odvozu budete dotázáni před ukončením objednávky.

Celková cena mimo Liberec

Pokud chcete kontejner dopravit mimo Liberec, je nutno navíc vyplnit kód KKD09, kde uvedete počet ujetých km mimo město Liberec. Pokud tuto skutečnost neznáte, stačí vyplnit v kolonce množství/MJ pouze 1km. Ve všech případech bude cena za dopravu mimo Liberec vypočítána dle skutečně ujetých km.

Pomoc při nakládce kontejneru

v případě zájmu o nakládku kontejneru najdete podrobnější informace zde.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ