Číma odpady s.r.o. KontejneryČistá stavební suť4 m³ kontejner - čistá stavební suť

4 m³ kontejner - čistá stavební suť

Kontejner o rozměrech 4x2x0,45m na čistou stavební suť celkové nosnosti 5tun

 

Ke stažení

CertifikátyCertifikáty

Kód Poznámka Mj Cena mj DPH (%) Množství / mj
0.00
KS004 Kontejner 4 m³ - likvidace čistá stavební suť max. 5 t, doprava Liberec, pronájem do 7 dnů zdarma kont 2 790,00 Kč 21,00
KSD04 Doprava kontejneru mimo Liberec km 28,00 Kč 21,00

Ceny jsou zobrazeny bez DPH

Likvidace stavební sutě 4 m3 kontejner

Kontejner o objemu 4m3 na čistou stavební suť - informace k objednání


smí být naložen pouze čistým stavebním odpadem o maximální hmotnosti 5 tun.
Pod pojmem čistý stavební odpad se rozumí :

  • cihly, tvárnice
  • beton (bez armatury)
  • keramické výrobky (umyvadlo, wc, obklady ....)
  • asfalt

Do kontejneru se nesmí naložit

  •  zákazník se zavazuje, že do kontejneru nenaloží jiný odpad než je výše uveden
  •  větší množství odpadu než 4m3

V případě porušení těchto pravidel budou zákazníkovi naúčtovány veškeré náklady navíc a sazba dle skutečně naloženého odpadu.

v Liberci

V případě objednávky kontejneru na místo dodání v Liberci stačí pouze vyplnit kód KS003 .
V této ceně je již zahrnuta doprava, manipulace s kontejnerem, recyklace odpadu, pronájem kontejneru do 3dnů, hlášení o nakládání s odpadem.
V případě pronájmu kontejneru nad 3 dny účtujeme 100,- Kč/den +20 % DPH.

mimo Liberec

V případě objednávky kontejneru na místo dodání mimo Liberec je nutno vyplnit navíc kód DK04, kde uvedete počet ujetých km mimo město Liberec.
Pokud tuto skutečnost neznáte, stačí vyplnit v kolonce množství/MJ pouze 1km.
Ve všech případech bude cena za dopravu mimo Liberec vypočítána dle skutečně ujetých km.

Pomoc při nakládce kontejneru

v případě zájmu o nakládku kontejneru najdete podrobnější informace zde.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ