Číma odpady s.r.o. Pojmy Revizní domovní šachta

Revizní domovní šachta

Kanalizační revizní a domovní šachty jsou obvykle umístěné na pozemku vlastníka nemovitosti. Šachty jsou určené pro revizi kanalizace a čištění kanalizace. Slouží také jako revizní šachty pro domovní přípojky na systém kanalizace.

Šachta je vždy zakryta poklopem, který je těsný, aby nedocházelo k šíření zápachu z kanalizace.

Domovní přípojka

Domovní kanalizační přípojka je potrubí mezi vyústěním vnitřní kanalizace nemovitosti, které vede do stokové sítě. Vlastníkem kanalizační přípojky je majitel pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Ten také ručí za čištění a revize kanalizační přípojky, zajišťuje opravy a údržbu přípojky.

Kanalizační přípojka se zřizuje pro každou nemovitost s vlastním popisným číslem. Musí být vodotěsná a nesmí zúžit nebo omezit průtok stoky, do které ústí.

Podtlaková domovní přípojka

Občas je nemovitost níže, než vedení kanalizace. Pak je nutné zřídit podtlakové přípojky. Při sepnutí čerpadla dojde k odsátí splašků ze šachty pomocí podtlaku.

Podtlaková domovní přípojka musí být odvětrávána odbočkou na povrch. Jinak by mohlo dojít k odsátí sifonů umyvadel a toalet v domě a tím i šíření nepříjemného zápachu z kanalizace do domu.

Vlastníci nemovitostí, kde by se do odpadů mohly dostat tuky a oleje, musí do domovní přípojky osadit odlučovače tuků (lapoly). Jedná se hlavně o přípojky z restaurací, penzionů, vývařoven, opraven automobilů apod. V případě potřeby zajistíme údržbu a čištění tukových lapolů.

V případě, že se vám kanalizace ucpe, volejte Čímu Liberec. Na čištění a revize kanalizace jsme vybavení nejnovější technikou. Pomocí revizní šachty provedeme vyčištění systému kanalizace.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ