Kontejner - čistá stavební suť vhodná k recyklaci

Čistá stavebí suť vhodná k recyklaci smí obsahovat CIHLY, BETON, DLAŽBA, ASFALT, KÁMEN

Kontejnery - přistavení, odvoz a likvidace odpadu

Přistavení a odvoz kontejneru a následná likvidace odpadu. Domovní odpad, stavební odpad i stavební suť s příměsí.

Kontejnery Liberec, kontejnery pro Liberecký kraj

Vážení zákazníci naše společnost nabízí kontejnery na mobilní sběr odpadů. Disponujeme širokou škálou kontejnerů o různých objemech. Kontejnery nabízíme nejen v Liberci, ale také za výhodnější ceny v Jablonci nad Nisou a Chrastavě. Dále také například ve městech Hrádek nad Nisou, Turnov, Semily a dalších obcích Libereckého kraje. Kontejnery jsou v současnosti nejpoužívanější technologií na svoz a následnou likvidaci odpadu ze staveb a vyklízení objektů.

Přistavení kontejnerů v závislosti na struktuře odpadu 

Společnost disponuje dostatečným počtem kontejnerů na odpad. Tyto kontejnery používáme ke svozům velkoobjemového domovního odpadu, svozům komunálního odpadu, odvozům čisté stavební suti a odvozům netříděné sutě.
Široká nabídka těchto kontejnerů navíc umožňuje zákazníkům přistavení jednotlivého kontejneru na odpad v závislosti na struktuře a velikosti likvidovaného odpadu. Například odvoz suti vyžaduje jiný kontejner než velkoobjemový komunální odpad.  Přistavování kontejnerů na míru umí výrazně ušetřit zákazníkovu peněženku. Nabídka kontejnerů na odpad  začíná u velikosti 3 m³ a končí u objemu kontejneru 13 m³. Dostatečný počet kontejnerů na odpady a naše bohaté zkušenosti z této oblasti jsou pro odběratele zárukou úspěšnosti i u tak náročných akcí, jako jsou například sběr odpadů z velkých staveb.

Operativní přistavení kontejnerů 

Naše společnost disponuje dostatečným počtem kontejnerových vozů, aby jsme uspokojili i naše nejnáročnější zákazníky. Všechna naše kontejnerová vozidla a kontejnery mají napojení na dispečerské pracoviště. V součinosti s GPS lokalizací a dispečerem máme velmi rychlé dojezdy k zakázce a minimální zpoždění na sjednaném čase.

Změna cen za likvidaci stavební suti

Vážení zákazníci, v posledních měsících došlo k uzavření recyklačních linek na recyklaci sutě. Odběrná místa reagovala od 1.12.2015 navýšením ceny výkupu suti. Proto jsme byli nuceni navýšit ceny paušálních plateb za kontejner.

ČÍMA odpady s.r.o.