Odvoz fekálií

Vyvezení a likvidace odpadů ze septiků, žump nebo čistíren.

Na konečnou cenu mohou mít vliv tyto skutečnosti:

  • jiný objem, než je uveden v objednávce
  • nutnost tlakového mytí
  • délka hadic nad 30 m
  • práce stroje nad 30 minut
  • vysokotlaké mytí - pouze pokud se jedná o kombinovaný vůz
    základní cena je za započatou čtvrthodinu

Uvedené ceny platí při práci stroje do 30 minut.
Nad tuto práci bude uplatněna cena za práci stroje dle typu a je účtována za započaté 1/4 hodiny.

995,00 Kč
475,50 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

Pro sestavení nabídky je vyplněno údajů

odvoz fekálií Odvoz fekálií
ČÍMA odpady s.r.o.