Štěrk (PDK), písek, kačírek, zahradnický substrát

Prodej a doprava štěrků, písků, kačírku a zahradnického substrátu v Liberci i okolí.

Štěrk - písek - kačírek - substrát

Něco o písku

Písek je vlastně směs drobných kamínků různého původu. Hmotnost je různá dle vlhkosti. Písků je celá řada a seznámíme vás se základními druhy.

Stavební písky

Jsou písky dodávané z pískovny povrchovým těžením. V Liberci a okolí jsou známé pískovny Václavice nedaleko Hrádku nad Nisou a pískovna Řasnice nedaleko Frýdlantu v Čechách.  Známe písky tříděné a netříděné (tzv. přepad). Hustota písku je cca 1500-1700 kg/m3 dle vlhkosti.

Tříděné stavební písky

Písek je označen dle síta, kterým prošel. Například písek 0-4 (malťák) obsahuje částice od prachu do 4mm, obdobně často používaný písek 0-8 (betoňák) od prachu do 8mm. Nikdo však nedokáže garantovat poměr těchto rozměrů. Takže když jste loni namíchali kvalitní beton z 0-4, neznamená to, že letos dodaný písek bude naprosto stejně skvělý. Může obsahovat více prachu a nepomůže vám ani přidání betonu. Toto lze částečně eliminovat dodáním písku praného, který prachové částice neobsahuje, ale zase nedá použít do omítek a štuků.

Tříděné technické písky

Jsou písky sklářské, sportovní a slévárenské. Jsou dodávány sušené se standartní hmotností 1500kg/m3. Jsou vždy plavené s výjimkou křemenné moučky. Z běžného použití jsou vhodné na zásyp zámkové dlažby, doskočiště na hřišti, pro jezdecké sporty apod. Druhů je nepřeberně je nutno vyhledat ten správný typ dle zákazníka.

Písek pro pískoviště

Dodáváme s certifikátem nezávadnosti a jednoznačně preferujeme obyčejný 0-4 malťák. Vaše bábovičky budou pevné a stabilní. Lze ovšem dodat speciální tříděný a balený písek bílé barvy. 

ČÍMA odpady s.r.o.