Tlakové čištění

Tlakové čištění kanalizací, potrubí a potrubních systémů a  revize kanalizace pomocí kamer.

Tlakové čištění

 • cena je stanovena dle doby a náročnosti čištění
 • minimální jednotka - 1 hodina, dále po započatých 1/4 hodinách
 • u všech čištění lze objednat kamerovou revizi kanalizace pro zjištění závad
  samotná kamerová prohlídka bez čištění
 • kamerovou prohlídku nutno objednat předem

Tlakové čištění - malá tlakovka

 • do průměru DN 200, domovní přípojky a WC
 • nelze spolehlivě čistit průměr DN 80 a nižší
 • cena v Liberci je složena z doby dopravy (0,5 hod) a ceny za práci (minimálně 0,5 hod)
 • cena mimo Liberec se skládá z ceny práce (minimálně 1 hod) a dopravy v km
 • při použití sání pro účely čištění - viz služba odvoz fekálií

Tlakové čištění velké - Kroll

 • Tlakové čištění od DN 200 - velice výkonné čištění
 • Možnost recyklačního čištění - cena je k dispozici na dispečinku
 • cena v Liberci je složena z doby dopravy (0,5 hod) a ceny za práci (minimálně 0,5 hod)
 • cena mimo Liberec se skládá z ceny práce (minimálně 1 hod) a dopravy v km
 • při použití sání pro účely běžného čištění (ne s recyklací) cena složena z ceny za odvoz fekálíí a ceny za tlakové čištění velké
 • při použití čištění dle předchozího bodu se nepočítá doprava vozu po Liberci (minimálně však 0,5 hod)

 

Revize kanalizace

Naše společnost disponuje 3 velikostmi kamer pro revizi kanalizace:

 • kamera CamBoss - pojízdná kamera do kanalizace DN 250 a vyšších dimenzí. Kamera provádí kontrolu spojů, nivelety, měří vzdálenosti. Záznam a vyhodnocení dle normy ČSN
 • kamera tlačná - použití do běžných domovních rozvodů. Kamera prohlédne, zda nemáte potrubí prasklé, propadlé či špatně sestavené. U používané kanalizace lze zjistit i poruchy spádu
 • kamera Picote - používá se u práce s motorovým pérem Picote v menších průměrech

Kdy nelze kameru použít:

 • malý průměr trubky (do DN 80)
 • velký počet pravoúhlých kolen
 • pod vodou (kamera je sice vodotěsná, ale nevidí)
 • velký schod v kanalizaci (kamera jej nepřekoná), velké znečištění (kamera neprojede, zavrtá se)
 • svislá kanalizace - zde ji sice použít lze,ale možnost zjistit závady je omezená)
1 950,00 Kč
2 305,00 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

Pro sestavení nabídky je vyplněno údajů

Tlakové čištění
ČÍMA odpady s.r.o.