Číma odpady s.r.o. Pojmy Spadištní kanalizační šachta

Spadištní kanalizační šachta

Spadištní kanalizační šachta řeší v systému kanalizace stav, kdy je nutné překonat velké výškové rozdíly. Například když je přítok mnohem výše než odtok, nebo má potrubí kvůli terénu příliš velký spád. Spadištní kanalizační šachta zvyšuje kapacitu kanalizace a zabraňuje přischnutí tuhých složek obsažených v odpadní vodě ke dnu kanalizačního řadu.

Spadištní šachty se také navrhují v případě, že odpadní vody tečou potrubím rychleji, než 5 metrů za sekundu. Při rychlostech dosahujících až 10 metrů za sekundu je již nutné do systému kanalizace zabudovat skluzy z tvárné litiny nebo železobetonu s čedičovou výstelkou.

Při výstavbě kanalizace je snaha minimalizovat počet spadišť. V kaskádě se preferují spíše hlubší spadiště oproti většímu počtu mělkých spadišť.

Je též nutné zpevnit nárazovou stěnu spadištní šachty, na kterou naráží odpadní voda a zajistit odvod vyseparovaného vzduchu. Nárazová stěna je většinou tvořena PE fólií, čedičovou, keramickou nebo kameninovou výplní jednotlivých skruží a dna spadištní šachty.

Použité materiály při výstavbě skluzu musí být také odolné vůči obroušení. Spadištní šachty se proto často staví z kamene nebo čedičových cihel.

Budovat na kanalizaci spadiště je poměrně nákladné kvůli hloubce uložení odtoku ze spadištní šachty (cca 5 metrů pod povrchem).

Spadištní šachta je vždy opatřena otvorem kvůli možnosti čištění kanalizace.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ