Číma odpady s.r.o. Technika TATRA PHOENIX 6x6+2 COMBO 12+2

TATRA PHOENIX COMBO 12+2

Rok výroby : 2018

Vozidlo TATRA je především vhodné odvoz fekálií, díky velkému objemu a velmi vysokému výkonu sání je vhodné především na zakázky většího rozsahu. Vzhledem k provedení kombi je vozidlo schopno odsát velmi velký objem odpadu a zároveň pročistit tlakovou soupravou případně ucpanou přípojku nebo přepad do kanalizace. Tak se ušetří za další výjezd vozidla.

Kombinované fekální vozidlo je též vhodné na preventivní čištění ČOV a přečerpávacích jímek. Vozidlo kaly odsaje a ihned vysokotlakou puškou omyje čerpadla. 

Technické parametry vozidla

Objem nádrže : 12 000 litrů kalová nádrž + 2000 litrů vodní nádrž

Vakuokompresor : JUROP 
Výkon : 4000 m3/hod
Vysokotlaký hydočistič : do průměru DN 250
Délka sacích hadic : 65metrů lze až 80metrů

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ