Našim ctěným zákazníkům

S ohledem na okolnosti, které jsou okolo nás, se snažíme v maximální snaze předejít zastavení našeho provozu. Na prvním místě je především ochrana našich zaměstnanců. Proto jsme tento týden přistoupili na omezení provozu cca o 50% , abychom minimalizovali osobní styk mezi zaměstnanci. Veškeré objednávky přijímáme pouze telefonicky, emailem nebo prostřednictvím našich WWW stránek.

Tímto prosíme zákazníky, aby nám při objednání nahlásili, zda nejsou v preventivní karanténě.  V případě, že v karanténě jsou, prosíme o platbu předem online u nových zákazníků, popřípadě online po vystavení faktury u zavedených zákazníků.  Po příjezdu našich zaměstnanců prosíme předem připravte příjezdovou cestu a omezte úplně osobní kontakt. Zvládneme to i bez vaší pomoci.

Který provoz bude minimálně omezen:

V prvé řadě se budeme snažit udržet provoz na čištění kanalizací a odvozy kalů. V maximální možné míře vyjdeme vstříc.

Musíme si především uvědomit, že momentálně sedíme ve špatném vlaku a čekáme na přestupní stanici kde na nás už čeká správný vlak a vše dostane do starých kolejí. Proto buďme k sobě ohleduplní i v časech budoucích.

Dále touto cestou velice děkujeme všem složkám záchranného systému, prodavačkám apod. za jejich statečnost, mají naší plnou podporu.

 

Děkujeme za pochopení
s úctou všichni naši zaměstnanci.

Číma odpady s.r.o. Technika TATRA PHOENIX 6x6+2 COMBO 12+2

TATRA PHOENIX COMBO 12+2

Vozidlo TATRA je především vhodné odvoz fekálií, díky velkému objemu a velmi vysokému výkonu sání je vhodné především na zakázky většího rozsahu. Vzhledem k provedení kombi je vozidlo schopno odsát velmi velký objem odpadu a zároveň pročistit tlakovou soupravou případně ucpanou přípojku nebo přepad do kanalizace. Tak se ušetří za další výjezd vozidla.

Kombinované fekální vozidlo je též vhodné na preventivní čištění ČOV a přečerpávacích jímek. Vozidlo kaly odsaje a ihned vysokotlakou puškou omyje čerpadla. 

Technické parametry vozidla

Rok výroby : 2018

Objem nádrže : 12 000 litrů kalová nádrž + 2000 litrů vodní nádrž
Vakuokompresor : JUROP 
Výkon : 4000 m3/hod
Vysokotlaký hydočistič : do průměru DN 250
Délka sacích hadic : 65metrů lze až 80metrů

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ