Číma odpady s.r.o. Zemina a recyklátyTrávníkový zahradnický substrát

Trávníkový zahradnický substrát

Doprava a dodej substrátu na zakladání zahrad a trávníků. Přepočet 1m3 substrátu = cca 1,2 tuny substrátu

 
Kód Poznámka Mj Cena mj DPH (%) Množství / mj
0.00
sub1 Zahradnický substrát t 660,00 Kč 21,00
sub2 Doprava substrátu v Liberci do 6tun cca 5m3 ks 890,00 Kč 21,00
sub3 Doprava substrátu v Liberci do 9 tun cca 7,5 m3 - paušál ks 1 090,00 Kč 21,00
sub4 Doprava substrátu v Liberci souprava 25tun cca 21m3 ks 2 290,00 Kč 21,00

Ceny jsou zobrazeny bez DPH

Trávníkový a zahradnický substrát

Nábízíme kvalitní volně ložený certifikovaný zahradnický substrát, který máme skladem v Liberci. 

Rozsah a způsob použití :


Trávníkový substrát je určen k zalození vegetační vrstvy o mocnosti 5-7 cm při zakládání trávníků. Trávníkovým substrátem je možné vyrovnat  případné terénní nerovnosti, maximimální mocnost vyrovnávací vrstvy je 10 cm. Trávníkový substrát se rozprostře na připravenou plochu a povrch substrátu se urovná, vyseje travní osivo, nebo se položí travní koberec. Plocha se utuží., např. zahradnickým válcem a podle potřeby zavlaží. Trávníkový substrát je vhodný pro zakládání dětských a sportovních hřišť. Vzhledem k nízkému obsahu rizikových prvků (především kadmia) může být substrát použit pro zakládání trávníků v užitkových zahradách. Trávníkový substrát má přirozený obsah přijatelnýchg živin. Zálivka a základní přihnojování se provádí během vegetace podle požadavku daného typu trávníku.Substrát lze použít i pro založení vegetační vrstvy o mocnosti 3-5 cm pro přípravu záhonu pro výsev letniček. Trávníkový substrát je mozné použít pro pro překrývání trávníku během vegetace i jako krycí substrát o mocnosti 0,5-1 cm při zakládání trávníku výsevem i při regeneračním doséváním poškozených míst.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ