Číma odpady s.r.o. Pojmy Žumpa

Žumpa

Žumpa je bezodtoková podzemní nádrž určená na dočasné zachytávání fekálií a odpadních vod z WC, koupelen apod. Žumpa je vodotěsná nádrž s uzavřenou spodní částí. V některých ohledech je žumpa podobná modernějšímu septiku.

Žumpa se umisťuje do míst, kde není možné napojení na veřejnou kanalizaci nebo umístit trativod. Žumpa se nenapojuje na vsakovací jímku ani pískový filtr. K vyprazdňování žumpy slouží fekální vůz na odsátí fekálií.

Žumpy vytlačují novější septiky

Žumpa byla tradičně hloubená jako hluboká válcová komora vykopaná do země. Žumpy připomínaly oválné studny. Žumpa může být lemována cihlami, nebo zděná z betonu.

Žumpa je citlivá na přetížení nebo zaplavení při silném dešti a tání sněhu, protože se nejedná o uzavřený a utěsněný systém jako u septiku.  Žumpa je také citlivá na prorůstání kořenů stromů, které mohou v konečném důsledku způsobit selhání systému.

Nové žumpy se již nestaví. Nahrazují se septiky.

Žumpy před zavedením kanalizace

Žumpy byly zavedeny v Evropě v 16. století. V době, kdy městské populace rostly rychleji než v minulosti. Zátěž objemu odpadu začal přetěžovat žlaby povrchové kanalizace lemující ulice měst, do kterých se každý den vyprazdňovaly nočníky.

Až do 18. století nebyla výstavba a čištění žump nijak regulované. V 18. století vyvstala nutnost řešit hygienické a bezpečnostní otázky. Žumpy začaly být čištěny – pomocí lopaty (tekutý odpad prosákl pryč) a fekálních vozů tažených koňmi.

Žumpy se čistily výhradně v noci

Aby nebyla veřejnost rušena zápachem rozkládajících se fekálií, byly žumpy čištěny pouze v noci. Standardně se žumpa vyvážela jednou za 8 až 10 roků.

Fermentace pevného odpadu v žumpách nicméně často vyústila v nebezpečné nákazy a plyny. Ty mohly připravit čističe a obsluhu fekálního vozu i o život. Žumpy se proto začaly čistit pravidelněji.

Kontaminace vodních zdrojů průsakem z žump

Předtím, než byly na počátku 19. století zavedeny stavební reformy, prosakoval tekutý odpad z žump do země a pevný odpad zůstal v žumpě. I když bylo odstranění pevného odpadu snazší, prosakování tekutého odpadu často kontaminovalo vodní zdroje. To vedlo k potížím s udržením veřejného zdraví.

Je proto nutné, aby byly žumpy postaveny na pevném podkladu a stěny byly vybudovány z kamene a betonu, aby nedocházelo k průsaku. Vzhledem k tomu, že tekutý odpad zůstával v žumpě, bylo nutné žumpu čistit častěji - v průměru dvakrát až třikrát za rok.

Tekutý odpad ze žumpy byl odstraněn vyčerpáním do fekálních vozů. Následně byl odstraněn i zbylý pevný odpad, který byl vysoce ceněný jako hnojivo, případně byl dále využíván pro výrobu čpavku.

Výstavbu kanalizace zpozdila cena lidských fekálií

V roce 1846 odhadl francouzský hygienik Alphone Guérard , že bylo v Paříži každou noc vyčištěno 100 žump a ve městě bylo k dispozici od 200 do 250 čisticích fekálních vozů. Celkem bylo v této době v Paříži 30 000 žump.

Kvůli vysoce ceně pevných složek usazených na dně žump trvalo pařížským úředbníkům několik desetiletí, než se definitivně rozhodli o nutnosti vybudování kanalizace. Ani hygienické důvody nepohnuly těmi ekonomickými – lidský odpad byl příliš cennou komoditou vhodnou ke hnojení.

S výstavbou kanalizace bylo v Paříži započato až v roce 1880. Některé žumpy pak byly ve městě v provozu až do začátku 20. století. Dnes je používání žump ve Francii, Německu a Švýcarsku zakázané.

Města v USA zapáchala jako stádo tchořů

Typická americká městská zástavba se v roce 1870 spoléhala na venkovské řešení – každá budova měla svou žumpu. I proto byl například Baltimore v roce 1880 cítit "jako miliardy tchořů," řekl spisovatel H. L. Mencken. O Chicagu pak tvrdil: "je tu dost zápachu na to, aby vás to na místě porazilo."

Ke zlepšení situace docházelo jen pomalu. Velká města na východě a na jihu USA závisela ještě na konci 19. století hlavně na povrchové kanalizaci ve formě otevřených žlabů.

Znečištění dodávek pitné vody vodou odpadní pak vedlo k ohromující míře úmrtnosti.

Žumpy v Americe připravují lidi o život

Ještě dnes ale většina domácností na Long Islandu v New Yorku stále používá pro shromažďování odpadní vody žumpy. To vede k nebezpečné situaci – více než dvě stě let staré žumpy se začínají hroutit. K poslednímu případu došlo 8. prosince 2009, kdy byli dva pracovníci firmy zabývající se likvidací odpadu zavaleni v žumpě. Záchranná mise trvala přes dvě hodiny. Oba naštěstí vyvázli ze sesypané žumpy živí.

Následné šetření ukázalo, že bylo od roku 1998 hlášeno šest případů, kdy se žumpa zhroutila a pohltila lidi, kteří zrovna stáli nad ní, nebo poblíž. Zranilo se tak celkem sedm lidí. V roce 2001 propadlá žumpa jednoho člověka dokonce zabila. Stejně tak v roce 2007 a v roce 2010.

Dne 1. června 2011 se dvě dospívající děti z Farmingville na Long Islandu v New Yorku utopil poté, co se propadly do žumpy na dvorku a ochromily je výpary.

Starší žumpy se stavěly z cihel nebo škvárových bloků. Tyto struktury se časem oslabily a hrozí tak jejich snadné zhroucení. Novější septiky se již staví z litého betonu, který výrazně snižuje jakékoli riziko kolapsu.

Dnes se již všechny nové výstavby jímek na fekálie a odpadní vody v oblastech bez odpadní kanalizace staví výhradně z prefabrikátů. Kromě toho se lité betonové septiky běžně používají v komerční výstavbě pro sběr dešťové vody.

Nutnost častější kontroly a vyvážení žumpy

Žumpa si žádá pečlivý servis. Pokud nemá správný servis a údržbu, ucpou ji pevné látky a dojde k selhání systému. Nevyvezená žumpa může také přetéct. Na rozdíl od septiku není žumpa vybavena přepadem a vsakovací jímkou. Provádějte proto pravidelné kontroly stavu a naplnění Vaší žumpy.

A pokud je třeba žumpu vyvést a vy sháníte profesionální firmu, která se zabývá likvidací odpadu v Liberci a okolí, neváhejte a zavolejte nám. Pokud nechcete telefonovat, můžete využít náš objednávkový systém. Objednejte si Čímu na vyvezení žumpy a likvidaci odpadu. Dnes už není kvůli zápachu nutné vyvážet žumpu výhradně v noci. Na čase se tak domluvíme snadno.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ