Ceník - platnost od 1. 1. 2024

Služba MJ DPH [%] Cena bez DPH
Odvoz Fekálií čištění ČOV, žump, septiků Liberec
Čištění septiku, ČOV do 4 m³ vč. dopravy v Liberci ks 12 2372,00
Čištění septiku, ČOV nad 4 m³ vč. dopravy v Liberci 12 568,00
Doprava cisterny mimo Liberec (počítá se z hranic města Liberec) km 12 47,00
COMBO vozidlo Vysokotlaké čištění, mytí současně při sání každá započatá 1/4 hod. 1/4 hod. 12 475,50
Odvoz Fekálií čištění ČOV, žump, septiků Jablonec n/N
Čištění septiku, ČOV do 4 m³  Jablonec n/N ks 12 2840,00
Čištění septiku, ČOV nad 4 m³ vč. dopravy v Jablonci n/N cena za 1 m³ 12 669,00
Doprava cisterny mimo Jablonec n/N (počítá se z hranic města Jablonec n/N) km 12 47,00
COMBO vozidlo Vysokotlaké čištění, mytí současně při sání každá započatá 1/4 hod. 1/4 hod. 12 475,50
Čištění kanalizace COMBO vozidla a vysokotlaká vozidla
Čištění domovních přípojek v Liberci doprava na zakázku a zpět 1/2 hod. první hod celá hod 12 1990,00
Doprava cisterny mimo Liberec (počítá se od konce města Liberec) km 12 47,00
PICOTE - čištění kanalizace mechanicky suchou cestou hod 12 1990,00
KROLL Recycler - recyklační vůz na čištění kanalizací do DN 1200
Hodinová sazba vč. 1. technika hod 12 3150,00
Práce 2.technik (počítá se od výjezdu vozidla) hod 12 390,00
Příprava stroje, napuštění, výplach a vyčištění technologie po čištění ks 12 1390,00
Doprava mimo Liberec km 12 52,00
Speciální tryska BAGGER MAX 3D od DN 300 platí se pouze při použití hod 12 850,00
Speciální tryska rotační tryska WARTHOG platí se pouze při použití hod 12 300,00
Odvoz odpadu vzniklého při čištění kanalizace t 12 1250,00
INSPEKČNÍ KAMERA do kanalizace
Inspekce kanalizace CAMBOSS pojízdná h 21 1790,00
Inspekce kamerou - přípojky REVI 350 strkací h 21 1400,00
Přistavení inspekční kamery Liberec ks 21 515,00
Zpracování záznamu ks 21 450,00
SPECIÁLNÍ MOKRÉ SÁNÍ TĚŽKÝCH SEDIMENTŮ
TATRA Phoenix COMBO 4000 m³/h h 12 2845,00
TATRA Phoenix COMBO 2500 m³/h  h 12 2645,00
DAF COMBO 1850 m³ / h h 12 2245,00
KONTEJNER NA ČISTOU STAVEBNÍ SUŤ Liberec
Kontejner 6 m³ a úzký kontejner cca 8 tun kompletní služba včetně likvidace a dopravy v Liberci ks 21 5490,00
Kontejner 3 m³  do 3,5t kompletní služba včetně likvidace a dopravy v Liberci ks 21 4490,00
Doprava kontejneru mimo Liberec km 21 35,00
KONTEJNERY NA SMĚSNÝ a OBJEMNÝ ODPAD
Transport kontejneru 6 m³ kompletní doprava v Liberci kont 21 1790,00
Transport kontejneru 8 m³ kompletní doprava v Liberci kont 21 1890,00
Transport kontejneru 13 m³ kompletní doprava v Liberci kont 21 1990,00
Transport kontejneru 30 m³ kompletní doprava v Liberci kont 21 3490,00
Doprava kontejnerů do 13 m³  mimo Liberec km 21 34,00
Doprava kontejnerů 30 m³  mimo Liberec km 21 48,00
Likvidace objemného odpadu 200307 t 21 3960,00
Likvidace izolačních materiálů 170604 t 21 7575,00
KONTEJNER NA SMĚSNÝ DEMOLIČNÍ ODPAD
Kontejner 6-13 m³ přistavení Liberec odvoz skládka Košťálov kont 21 4490,00
Likvidace směsného demoličního odpadu 170904 t 21 2190,00
DOPRAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V LIBERCI
nakládka a doprava Liberec do 5 tun (beton do 1,99 m³) ks 21 870,00
nakládka a doprava Liberec 5 - 8 tun (beton do 2 - 3,49 m³) ks 21 1070,00
nakládka a doprava Liberec 8 - 10 tun (beton do 3,5 - 4,5 m³) ks 21 1190,00
CENÍK SYPKÝCH MATERIÁLŮ PROVOZOVNA KROKOVA ULICE - NENÍ VEŘEJNÁ PRODEJNA
Písek 0/2 malťák, pískovna Ninive ( Německo) t 21 440,00
Písek 0/4 malťák, Václavice t 21 440,00
Písek 0/8 betoňák, Václavice t 21 440,00
Kačírek 4/8, Smiřice t 21 739,00
Kačírek 8/16 Nučničky t 21 770,00
Kačírek 16/32, Čeperka t 21 1195,00
Štěrk 0-4 Košťálov t 21 470,00
Štěrk 0-32, Smrčí / Košťálov t 21 560,00
Štěrk 32-63 Košťálov / Krásný Les t 21 575,00
Štěrk 16-32, Smrčí / Košťálov t 21 640,00
Štěrk 4-8, Smrčí / Košťálov t 21 655,00
Štěrk 0 - 63 Nestandart Košťálov AKČNÍ NABÍDKA t 21 379,00
Zahradnický travní substrát, SAP Mimoň - skladem v Liberci provozovna Krokova ulice
Zahradnický travní substrát, SAP Mimoň t 21 825,00
Nakládka a doprava substrátu Liberec do 6 tun ks 21 1090,00
Nakládka a doprava substrátu Liberec do 9 tun ks 21 1290,00
Nakládka a doprava substrátu Liberec souprava 25 t ks 21 2830,00
Zemní práce
Traktorbagr CASE 590ST hod 21 920,00
Pásový bagr Wacker Neuson 3503 a Wacker Neuson ET 35 hod 21 850,00
Doprava pásových bagrů Liberec jedna cesta ks 21 1580,00
Kloubový nakladač Wacker Neuson WL 36 a Wacker Neuson WL 44, LOCUST 1004 SPEED hod 21 850,00
Nákladní autodoprava
Vozidlo 12 tun 4 x 2 mimo Liberec km 21 35,00
Vozidlo 12 tun 4 x 2 hodinová sazba Liberec hod 21 830,00
Vozidlo 18 tun 4 x 2 a 4 x 4 mimo Liberec km 21 38,00
Vozidlo 18 tun 4 x 2 a 4 x 4 hodinová sazba Liberec hod 21 1150,00
Vozidlo 26 tun 6 x 4 a 6 x 6 mimo Liberec km 21 48,00
Vozidlo 26 tun 6 x 4 a 6 x 6 hodinová sazba Liberec hod 21 1299,00
Souprava 26 tun + vlek  celková hmotnost 46 tun  km 21 54,00


ČÍMA odpady s.r.o.