O společnosti

Obchodní název : ČÍMA odpady s.r.o.
Fakturační adresa : Londýnská 10/99, 460 01, LIBEREC 11
IČ : 27351301
DIČ : CZ27351301

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. - pobočka Liberec
Číslo účtu : 217076049 / 0300
IBAN : CZ35 0300 0000 0002 1707 6049

Česká Spořitelna a.s. - pobočka Liberec
Číslo účtu :5221255309 / 0800
IBAN : CZ97 0800 0000 0052 212505309

Raiffeisenbank - pobočka Liberec
Číslo účtu :3105438002/ 5500
IBAN : CZ67 5500 0000 0031 0543 8002
SWIFT : RZBCCZPP

V roce 1991 se datuje vznik naší ryze české soukromé společnosti. V té době jsme byli první soukromou firmou v Liberci, která nabídla služby v oblasti odvozu fekálií a čištění kanalizací. Postupně jsme své služby rozšířili na kontejnerový svoz odpadů. Dále jsme se zaměřili na opravy kanalizací a výstavbu septikú, ČOV.

Firmu založili lidé, kteří v tomto oboru byli odborníky již v minulosti a pracují v ní do současnosti. V současné době své zkušenosti předávají mladší generaci, která tímto navazuje na zkušenosti a letitou praxi zakladatelů firmy. V roce 2008 firma přešla na společnost s ručením omezeným. Přechodem na právnickou osobu začala intenzívní modernizace vozového parku. V současné době disponujeme technikou, která uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Všechny naše vozidla jsou vybaveny satelitním sledováním a tak má dispečer vozy a zboží (odpad) pod stálou kontrolou po celou dobu přepravy.

Našim hlavním cílem je spokojený zákazník, kterému chceme poskytnout kvalitní služby s rychlou dodací lhůtou. Jsme zaměřeni především na tyto služby:

 • komplexní služby v odpadovém hospodářství
 • čerpání a odvoz obsahu fekálních jímek, septiků, domovních čistíren odpadních vod pro občany i firmy
 • čištění ucpaných kanalizačních přípojek, nově zbudovaných kanalizací před uvedením do provozu
 • čerpání a odvoz obsahu lapačů tuků v kuchyních, jídelnách, a to jak v restauracích a hotelech, tak i ve školních kuchyních a jídelnách na všech typech škol
 • odvoz pevných odpadů kontejnery pro občany i firmy
 • přistavování a pronájem kontejnerů
 • nákladní autodoprava
 • v zimním období úklid sněhu převážně v průmyslových objektech
 • opravy a údržba stávajících kanalizačních systémů

Předmět podníkání dle obchodního rejstříku

 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • silniční motorová doprava nákladní
 • specializované stavební činnosti
 • poskytování technických služeb
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • správa a údržba nemovitostí
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • ubytovací služby

ČÍMA odpady s.r.o.