O společnosti

Obchodní název : ČÍMA odpady s.r.o.
Fakturační adresa : Londýnská 10/99, 460 01, LIBEREC 11
IČ : 27351301
DIČ : CZ27351301

Bankovní spojení :

ČSOB a.s. - pobočka Liberec
Číslo účtu : 217076049 / 0300
IBAN : CZ35 0300 0000 0002 1707 6049

Česká Spořitelna a.s. - pobočka Liberec
Číslo účtu :5221255309 / 0800
IBAN : 

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien - pobočka Zittau
IBAN : DE44 8505 0100 0232 0669 65
BIC : WELADED1GRL

V roce 1991 se datuje vznik naší ryze české soukromé společnosti. V té době jsme byli první soukromou firmou v Liberci, která nabídla služby v oblasti odvozu fekálií a čištění kanalizací. Postupně jsme své služby rozšířili na kontejnerový svoz odpadů. Dále jsme se zaměřili na opravy kanalizací a výstavbu septikú, ČOV.
Firmu založili lidé, kteří v tomto oboru byli odborníky již v minulosti a pracují v ní do současnosti. V současné době své zkušenosti předávají mladší generaci, která tímto navazuje na zkušenosti a letitou praxi zakladatelů firmy. V roce 2008 firma přešla na společnost s ručením omezeným. Přechodem na právnickou osobu začala intenzívní modernizace vozového parku. V současné době disponujeme technikou, která uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Všechny naše vozidla jsou vybaveny satelitním sledováním a tak má dispečer vozy a zboží (odpad) pod stálou kontrolou po celou dobu přepravy.
Našim hlavním cílem je spokojený zákazník, kterému chceme poskytnout kvalitní služby s rychlou dodací lhůtou. Jsme zaměřeni především na tyto služby:

 • komplexní služby v odpadovém hospodářství
 • čerpání a odvoz obsahu fekálních jímek, septiků, domovních čistíren odpadních vod pro občany i firmy
 • čištění ucpaných kanalizačních přípojek, nově zbudovaných kanalizací před uvedením do provozu
 • čerpání a odvoz obsahu lapačů tuků v kuchyních, jídelnách, a to jak v restauracích a hotelech, tak i ve školních kuchyních a jídelnách na všech typech škol
 • odvoz pevných odpadů kontejnery pro občany i firmy
 • přistavování a pronájem kontejnerů
 • nákladní autodoprava
 • v zimním období úklid sněhu převážně v průmyslových objektech
 • opravy a údržba stávajících kanalizačních systémů

Předmět podníkání dle obchodního rejstříku

 1. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 2. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 3. silniční motorová doprava nákladní
 4. specializované stavební činnosti
 5. poskytování technických služeb
 6. zprostředkování obchodu a služeb
 7. maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 8. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 9. správa a údržba nemovitostí
 10. poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 11. ubytovací služby

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ